Actualiteiten

 • Regiobijeenkomsten VBOB
  Zoals bekend beëindigt de provincie de subsidie aan het VBOB om de opleidingen voor vrijwilligers uit te kunnen voeren. Dit betekent dat deze opleidingen voortaan op een andere wijze gefinancierd moeten worden. Hier krijgt u meer informatie.
 • Regiobijeenkomsten financiering opleidingen vrijwillige ondersteuners senioren
  Graag nodigen wij u uit om aan de bijeenkomst over de financiering van opleidingen en terugkomdagen voor ouderenadviseurs, belastinginvullers, thuisadministrateurs en cliëntondersteunersdeze deel te nemen.
 • Jaarverslag 2016 – VBOB
  Het bestuur van het VBOB rapporteert in het jaarverslag over de activiteiten en projecten die in opdracht van de provincie Noord-Brabant zijn uitgevoerd en de resultaten van deze activiteiten en projecten.
 • Sociale veerkracht dreigt ambtelijke tijger te worden
  Het CDA heeft een peiling gehouden onder Brabantse Gemeenten over het programma Sociale Veerkracht. Lees hier de resultaten en de brief aan Gedeputeerde Staten.
VBOB_VB_Online_1
Het VBOB heeft subsidie ontvangen tot en met 31 december 2018, om samen met andere netwerken voorlichting te geven in de steden en kerkdorpen van West-Brabant over dementie en gezondheidszorg. Lees meer
Cliëntenondersteuning
Zorg of (hulp)middelen nodig? In Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner helpt u daarbij! Lees meer
3
Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt ook voor ouderen, die daarom zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste ouderen willen dat ook. Lees meer