Actualiteiten

  • Regiobijeenkomsten financiering opleidingen vrijwillige ondersteuners senioren
    Graag nodigen wij u uit om aan de bijeenkomst over de financiering van opleidingen en terugkomdagen voor ouderenadviseurs, belastinginvullers, thuisadministrateurs en cliëntondersteunersdeze deel te nemen.
  • Jaarverslag 2016 – VBOB
    Het bestuur van het VBOB rapporteert in het jaarverslag over de activiteiten en projecten die in opdracht van de provincie Noord-Brabant zijn uitgevoerd en de resultaten van deze activiteiten en projecten.
Cliëntenondersteuning
Zorg of (hulp)middelen nodig? In Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner helpt u daarbij! Lees meer
3
Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt ook voor ouderen, die daarom zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste ouderen willen dat ook. Lees meer