Actualiteiten

Intergenerationele ouderenzorg
Het VBOB wil met het project intergenerationele ouderenzorg samenwerking tussen jongere en oudere senioren op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg realiseren. Lees meer
Methodiekontwikkeling zelfactivering senioren
In dit project heeft het NOMB antwoord gezocht hoe kwetsbare ouderen die zich afhankelijk opstellen, geactiveerd kunnen worden om de eigen regie ter hand te nemen. Lees meer
VBOB_Zorginnovatie3
VBOB Zorginnovatie is een forum voor kennisuitwisseling en discussie tussen senioren die zelfstandig willen wonen, kennisinstellingen, politiek en bedrijfsleven. Lees meer
Cliëntenondersteuning
Zorg of (hulp)middelen nodig? In Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner helpt u daarbij! Lees meer
Woningaanpassingbestaandebouw
In het voorjaar start het nieuwe project 'Woningaanpassing bestaande bouw' met een pilot in West-Brabant, uitgevoerd door Stichting VBOB. Lees meer
2
Het project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging (DLB) ondersteunt initiatieven die de belangen van ouderen behartigen. DLB biedt seniorenorganisaties praktische adviezen. Dat wordt gedaan met cursussen, themabijeenkomsten en informatievoorziening. Lees meer
3
Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt ook voor ouderen, die daarom zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste ouderen willen dat ook. Lees meer
bridge6085 Man met computer
Thuisadministratie is een dienst om ouderen te helpen hun administratie op orde te krijgen. Soms is er plotseling hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat de partner altijd de administratie deed en daar nu niet meer toe in staat is. Lees meer
6
De belastingservice is opgezet omdat gebleken is dat veel ouderen geld van de belasting terug konden krijgen, maar geen verzoek tot teruggave indienden. De vrijwillige belastinginvullers helpen de senioren bij het invullen van de belastingaangifte. Lees meer