Jaarverslag 2016 – VBOB

Het bestuur van het VBOB rapporteert in dit jaarverslag over de activiteiten en projecten die in opdracht van de provincie Noord-Brabant zijn uitgevoerd en de resultaten van deze activiteiten en projecten.

De opdracht van de provincie Noord-Brabant is weergegeven in het besluit tot subsidieverlening activiteiten 2016, brief 29 april 2016, kenmerk C2181706/3924664.

Het VBOB bestuur rekent er op dat met dit verslag blijk wordt gegeven van de inhoud van het werk en het belang van de activiteiten voor de Brabantse samenleving.