Persbericht: belangrijke toezegging van gedeputeerde Swinkels

Themadag VITAAL BRABANTGedeputeerde Henri Swinkels van Noord-Brabant trof donderdag (17 november) in zijn eigen provinciehuis een zaal met ruim 300 boze ouderenbestuurders. De irritaties liepen hoog op tijdens het Congres “Vitaal Brabant” van de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB), omdat de Provincie Noord-Brabant de subsidie aan deze organisatie wil stopzetten. Daardoor loopt de ondersteuning door honderden vrijwilligers aan duizenden ouderen gevaar en daarmee ook de directe hulp aan kwetsbare ouderen.


Nijpend
Hoe nijpend de situatie is, bleek uit de aankondiging van voorzitter Frans Slangen van het VBOB, dat deze organisatie bij het stoppen van de subsidie op 1 januari volgend jaar noodgedwongen alle activiteiten – bedoeld voor alle Brabantse ouderen, ongeacht of ze lid zijn van een seniorenvereniging – moet beëindigen. Die activiteiten bestaan o.a. uit het opleiden van vrijwilligers, zodat die toegerust zijn om ouderen te helpen, o.a. bij hun belastingaangifte en ondersteuning bij Wmo-aanvragen. Het gaat ook om andere projecten die bedoeld zijn om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Geschrokken
Henri Swinkels gaf ruiterlijk toe, dat hij schrok van deze consequentie van zijn beleid. Het college van GS wil het geld voor ouderenprojecten herverdelen en daarbij gemeentes een grotere rol laten spelen. Slangen wees erop dat de opleiding van vrijwilligers ouderenzorg bij gemeentes misschien niet in goede handen is, gezien het feit dat veel lokale besturen het geld voor zorg oppotten. “We zijn niet tegen beleidswijzigingen”, aldus Frans Slangen, “we zijn er wel tegen dat de financiële steun van de Provincie abrupt stopt, waardoor er geen behoorlijke overgangsperiode is”.  

Overleg liep vast
Volgens de gedeputeerde heeft hij in overleg met het VBOB tot overgangsafspraken willen komen. Maar naar de mening van voorzitter Frans Slangen stelde dit overleg niets voor. Tijdens de discussie over dit onderwerp nam de boosheid bij de ouderenbestuurders in de zaal zienderogen toe. Sommigen van hen hielden emotionele pleidooien, waarin ze aangaven hoe vreselijk ze het vinden, dat ze hun vrijwilligerswerk zonder gedegen (bij)scholing niet meer kunnen voortzetten. Ze zien de manier waarop Gedeputeerde Staten met dit onderwerp omgaat als een miskenning van hun werk.

Steun uit België
Frans Slangen kreeg in dit debat steun van hoogleraar Dominique Verté van de Vrije Universiteit Brussel. Volgens hem is de manier waarop het VBOB werkt een schoolvoorbeeld hoe aan zelfredzaamheid van ouderen inhoud gegeven kan worden. Ook collega-hoogleraar Tinie Kardol van de Vrije Universiteit Brussel en Leo Bisschops, oud-wethouder van Best, lieten blijken niet veel begrip te hebben voor de keuzes van Gedeputeerde Staten.  De hoogleraren werkten beiden mee aan het rapport “Brabantse veerkracht “, waarvan de resultaten op dit congres werden gepresenteerd. “Er is niets tegen veranderingen, maar je gooit toch geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt”, vonden ze. Kritiek was er ook op het gebrek aan flexibiliteit van lokale bestuurders. Tinie Kardol gaf een voorbeeld van zijn 80-jarige buurman, waarvoor de buurt wilde zorgen op voorwaarde dat de gemeente een alarmsysteem beschikbaar stelde. De verantwoordelijke wethouder weigerde, waarna de bejaarde man in een verzorgingscentrum terecht kwam. Leo Bisschops in antwoord op dat voorbeeld: “Wat we nodig hebben, zijn dappere bestuurders”.

Armoede in Brabant neemt toe
Uit onderzoek dat het VBOB liet doen, blijkt dat 20% van de Brabantse ouderen zich sociaal kwetsbaar voelt. 20/30 Procent heeft moeite met rondkomen en 20% van de ouderen beleeft ronduit armoede. Die cijfers zullen de komende jaren bij gelijkblijvend beleid rap verslechteren, veronderstellen de onderzoekers.

Agenda getrokken
Gedeputeerde Swinkels bleef niet onberoerd onder de kritiek. Hij zegde toe een uiterste inspanning te willen plegen om tot een oplossing te komen. Ter plekke werden de agenda’s getrokken. Dominique Verté, in België bekend als adviseur van de regering, zegde toe als bemiddelaar te willen optreden als de partijen er niet uitkomen.

Noot voor de redactie:
Het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) behartigt de belangen van alle senioren in Brabant. Stichting VBOB mengt zich vasthoudend en overtuigend in de maatschappelijke discussie. Waar seniorenbeleid plaatsvindt, praat en denkt Stichting VBOB mee.

Stichting VBOB bestaat uit Brabantse seniorenorganisaties en Brabantse afdelingen van landelijke bonden. Samen zorgen de aangesloten organisaties KBO-Brabant, PCOB, PVGE en NOMB voor één krachtig samenwerkingsverband.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Wim Kop, beleidsmedewerker van KBO-Brabant. Telefoon 06-45622767 of wkop@kbo-brabant.nl.