Statenlid roept op tot protest ouderen over bezuiniging

Woest zijn ze, de ouderenbonden. De provincie Noord-Brabant heeft op 11 november jongstleden besloten al met ingang van 1 januari 2017 de jaarlijkse subsidie van 450.000 euro te schrappen. Wat rest is een magere overgangsregeling. “Onbehoorlijk bestuur”, vindt Statenlid Marcel Deryckere (CDA).
Hij is pas 22 jaar, de jongste van de CDA-Statenfractie in Brabant, maar toch kan hij zich kwaad maken over de in zijn ogen meedogenloze wijze waarop de provincie de geldkraan voor de ouderenbonden dichtdraait. ‘Intergenerationele solidariteit’, zo noemt hij dat, zoals er ook ouderen zijn die zich zorgen maken over hoe jongeren zich in deze maatschappij moeten redden.

De kostenreductie door de provincie Brabant heeft tot gevolg dat veel vrijwilligers niet meer worden opgeleid of bijgeschoold. Ouderen kunnen straks alleen nog maar hulp en advies van vrijwilligers krijgen als ze lid zijn van een ouderenbond, bijvoorbeeld de KBO of de PCOB. De mensen die zich belangeloos voor deze groep inzetten, helpen senioren bij onder meer het invullen van belastingformulieren of een Wmo-aanvraag. Volgens Deryckere is de bezuiniging door de provincie kortzichtig, omdat elke euro subsidie die de ouderenbonden in Brabant ontvangen, een veelvoud aan maatschappelijk rendement opbrengt. Het jaarlijks opleiden en bijscholen van al die duizenden vrijwilligers gebeurt gezamenlijk via het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB). Deryckere is zeer tevreden over de wijze waarop dit systeem tot op heden functioneert. “Er gebeuren fantastische dingen met dat geld, gedeputeerde Henri Swinkels heeft dat ook toegegeven.” Waarom wordt de subsidie dan toch geschrapt door de coalitie, die in Brabant wordt gevormd door PvdA, SP, D66 en VVD? “Die laatste twee vinden dat deze subsidie onder ‘leefbaarheid’ valt en dat provincies daar niet over gaan, alleen de gemeenten”, legt hij uit. “Het Brabantse college zegt dat het tweedeling in de samenleving wil tegengaan en zwakkeren mee wil laten doen, precies wat de VBOB heeft gedaan. Maar als dat geld zoveel mooie dingen oplevert, stop je er toch niet mee? ‘We moeten vernieuwen’ wordt er dan gezegd. Een vreemd antwoord, vernieuwing an sich moet nooit het doel zijn, lijkt me. Dit doet mij pijn.”

‘Onbehoorlijk bestuur’
Desondanks werd een voorstel van de oppositie om de subsidie voor de ouderenbonden voort te zetten door de coalitiepartijen en Gedeputeerde Staten verworpen. Aangezien het besluit al geldt per 1 januari 2017, spreekt Deryckere van ‘onbehoorlijk bestuur’ en beweert hij zelfs dat ‘dit eigenlijk niet mag’. De ouderenbonden krijgen voor het komende jaar nog wel eenmalig een bedrag van 150.000 euro, maar vanaf 1 januari 2018 is het echt helemaal gedaan. Ook komt er geld beschikbaar voor projecten in het kader van ‘sociale veerkracht’. Sociale veerkracht behelst het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en de toegang tot externe hulpbronnen die ze daarbij hebben. “Die projecten zijn in heel Brabant nodig”, zegt Deryckere, “maar het provinciebestuur wil dit alleen doen in West-Brabant en een aantal middelgrote steden. Ik vind dat dat niet kan, want hiermee discrimineer je de rest van de provincie.”

Wat wel mogelijk blijft voor ouderenbonden, is subsidie per project aan te vragen, maar ook daaraan zitten haken en ogen. Deryckere: “Zo’n subsidieaanvraag is best ingewikkeld, daar hebben vrijwilligersorganisaties zoals de ouderenbonden niet de tijd en de middelen voor, vrees ik.”

Kritisch
Deryckere is in het algemeen ook kritisch tegenover het ouderenbeleid in Brabant. “Al bij de installatie van het nieuwe college vorig jaar dienden wij een motie in met de vraag wat het van plan is voor de ouderen te doen, maar toen kregen we te horen dat er geen doelgroepenbeleid wordt gevoerd.”

Het CDA-Statenlid roept ouderen op te protesteren. “Als je stil blijft, zal er sowieso niets veranderen. Laat je horen, laat weten dat je iets mist. Dat lijkt mij voor het college een goede reden om het beleid te herzien. Want dit besluit is onherroepelijk: als je stopt met de subsidie en je krijgt daar later spijt van, moet je alles vanaf het begin weer opbouwen.”

Bekijk het artikel op de website van KBO-Brabant.