Uitnodiging 26 januari 2017: slimme oplossingen en burgerinitiatieven gericht op zelfredzaamheid en eigen regie

Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst rondom slimme (zorg)oplossingen en burgerinitiatieven in de regio op donderdag 26 januari 2017. Tijdens deze bijeenkomst praten we u bij over nieuwe ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en eigen regie van burgers in de regio West-Brabant. Daarnaast willen we met u in gesprek gaan over de wijze waarop we inwoners nog beter kunnen informeren. Uw mening is voor ons van groot belang daarom stellen we het erg op prijs als u hierbij aanwezig bent.

Huis van Morgen informeert inwoners over slimme toepassingen
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen dat willen we allemaal. Maar veel mensen kunnen daarbij wel wat ondersteuning gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van slimme hulpmiddelen of handige technologie. Het Huis van Morgen geeft mensen inzicht in deze mogelijkheden. Tijdens deze bijeenkomst geven we een toelichting op onze aanpak. Het Huis van Morgen is gevestigd in Roosendaal maar wil de komende jaren alle inwoners in alle 19 Gemeenten in West-Brabant goed informeren. Wij vragen u met ons mee te denken over de mogelijkheden om dit te realiseren.

MAEX brengt burgerinitiatieven overzichtelijk in beeld
Initiatieven die door burgers en socialen ondernemers worden opgezet, leveren een steeds grotere bijdrage aan een gezond en welvarend Nederland. Ook in West-Brabant zijn er tal van maatschappelijke initiatieven bijvoorbeeld gericht op zorg aan huis, gezonde leefstijl, groen in de wijk of dagbesteding. Om deze initiatieven onder de aandacht te brengen bij een breder publiek is er de MAEX, de maatschappelijk AEX. Op 26 januari geven wij informatie over de mogelijkheden van de MAEX en stellen enkele burgerinitiatieven zich aan u voor. Tevens reiken we de stimuleringsprijs uit aan één van deze burgerinitiatieven. Zijn er initiatieven in uw omgeving die zich zouden moeten aanmelden bij de MAEX, dan horen we dat graag. Hoe meer mensen en organisaties hierbij betrokken zijn, hoe groter de impact.

Datum en tijd
Donderdag 26 januari 2017 15.15 – 17.00 uur

Programma

15.15 uur – Ontvangst

15.30 uur – Introductie Huis van Morgen door gerontoloog Margo Emmen Ambassadeurs delen verhalen uit de praktijk Huis van Morgen in 19 Gemeenten, aan de slag!

16.00 uur – Pauze

16.15 uur – Introductie MAEX door Silvia de Ronde Bresser, Kracht in NL Presentatie regionale burgerinitiatieven Uitreiking stimuleringsprijs MAEX Welke burgerinitiatieven kent u en zouden niet mogen ontbreken in de MAEX?

17.00 uur – Afsluiting met aansluitend rondleiding over de Zorgboulevard en in het Huis van Morgen en gezonde borrel.


Locatie
Kellebeek College
Oostelijke Havendijk 1
4704 AD Roosendaal

Aanmelden
U kunt zich tot vrijdag 20 januari 2017 aanmelden via de website van het Care Innovation Center West-Brabant op de aanmeldpagina.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Kijk voor meer informatie over het Huis van Morgen op onze website www.huis-van-morgen.nl.

Graag tot ziens op donderdag 26 januari in Roosendaal.

Met vriendelijke groet,

Chantal van Spaendonck
directeur Care Innovation Center West-Brabant