Actualiteiten

Actualiteiten

coffee-break-1177540_1280
Zoals bekend beëindigt de provincie de subsidie aan het VBOB om de opleidingen voor vrijwilligers uit te kunnen voeren. Dit betekent dat deze opleidingen voortaan op een andere wijze gefinancierd moeten worden. Hier krijgt u meer informatie. Lees meer
background-21657_960_720
Graag nodigen wij u uit om aan de bijeenkomst over de financiering van opleidingen en terugkomdagen voor ouderenadviseurs, belastinginvullers, thuisadministrateurs en cliëntondersteunersdeze deel te nemen. Lees meer
Jaarverslag 2016 - VBOB
Het bestuur van het VBOB rapporteert in het jaarverslag over de activiteiten en projecten die in opdracht van de provincie Noord-Brabant zijn uitgevoerd en de resultaten van deze activiteiten en projecten. Lees meer
cda kamervragen
Het CDA heeft een peiling gehouden onder Brabantse Gemeenten over het programma Sociale Veerkracht. Lees hier de resultaten en de brief aan Gedeputeerde Staten. Lees meer
Uitnodiging CIC en VBOB
Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst rondom slimme (zorg)oplossingen en burgerinitiatieven in de regio op donderdag 26 januari 2017. Lees meer
Marcel Deryckere CDA Brabant Statenfractie
Woest zijn ze, de ouderenbonden. De provincie Noord-Brabant heeft op 11 november jongstleden besloten al met ingang van 1 januari 2017 de jaarlijkse subsidie van 450.000 euro te schrappen. Wat rest is een magere overgangsregeling. Lees meer
Jaarverslag 2016 - VBOB
De statenfractie 50Plus Noord-Brabant heeft aan het college van Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen voorgelegd. Lees meer
Overhandiging rapportage
Op 17 november jl. heeft de Themadag 'VITAAL BRABANT' plaatsgevonden in het provinciehuis te 's-Hertogenbosch. Klik hier voor een terugblik van deze dag. Lees meer
Themadag VITAAL BRABANT
De emoties liepen hoog op tijdens het Congres “Vitaal Brabant” van de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB), omdat de Provincie Noord-Brabant de subsidie aan deze organisatie wil stopzetten. Lees meer
Voorkant rapportage Brabantse veerkracht in beeld met oog voor de zilveren kracht van ouderen
Op donderdag 17 november jl. heeft een overhandiging van een rapportage van de heren Verté en Kardol aan de gedeputeerde Henri Swinkels door de heer Frans Slangen (voorzitter VBOB) plaatsgevonden. Lees de rapportage hier. Lees meer
Nieuwsbulletin
Graag wil Stichting VBOB de seniorenorganisaties en alle ouderen blijven informeren over de actualiteiten rondom de projecten van het VBOB. Lees meer