Bonden

Het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) behartigt de belangen van alle ouderen in Brabant. Sinds 2001 is het VBOB een stichting, die gesubsidieerd wordt door de provincie Noord Brabant. Stichting VBOB is een samenwerkingsverband tussen de Brabantse ouderenorganisaties en afdelingen van landelijke bonden:
KBO-Brabant
PCOB
PVGE