Regiobijeenkomsten financiering opleidingen vrijwillige ondersteuners senioren

Graag nodigen wij u uit om aan de bijeenkomst over de financiering van opleidingen en terugkomdagen voor ouderenadviseurs, belastinginvullers, thuisadministrateurs en cliëntondersteunersdeze deel te nemen. Bijgaand ontvangt u een programma, informatie over de data en locatie van de bijeenkomsten en informatie over de opleidingen en de kostprijs van deze opleidingen.

Het doel van de bijeenkomst is om gezamenlijk te bespreken hoe de financiering van opleidingen en terugkombijeenkomsten voor deze vrijwillige ondersteuners na dit jaar het beste kan verlopen. We bespreken kansen en kijken uiteraard ook naar de vragen die dit bij u oproept.

In verband met de organisatie verzoeken wij graag om u door middel van deze link vooraf via de website van KBO-Brabant aan te melden. Indien u verhinderd bent op de dag dat de bijeenkomst in uw regio plaats vindt, kunt u zich middels dit formulier voor een andere bijeenkomst aanmelden.

Heeft u vragen of mededelingen dan kunt u contact opnemen
met Wim Kop van KBO-Brabant

Telefoon 073 – 6444066
E-mail wkop@kbo-brabant.nl

Wij zien u graag bij de bijeenkomst in uw regio.

Overzicht regiobijeenkomsten