Stichting VBOB

Stichting VBOB

Het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) behartigt de belangen van alle senioren in Brabant. Stichting VBOB mengt zich vasthoudend en overtuigend in de maatschappelijke discussie. Waar seniorenbeleid plaatsvindt, praat en denkt Stichting VBOB mee.

Stichting VBOB bestaat uit Brabantse seniorenorganisaties en Brabantse afdelingen van landelijke bonden. Samen zorgen de aangesloten organisaties KBO-Brabant, PCOB en PVGE voor één krachtig samenwerkingsverband.

Doelen en taken
Stichting VBOB behartigt de belangen van alle senioren Brabanders op het gebied van hulp en ondersteuning, educatie, bewustwording en financiën. Dit doen we met diensten voor de aangesloten bonden en hun leden, bijvoorbeeld door het opleiden van vrijwilligers en belangenbehartigers.

Stichting VBOB adviseert Provinciale Staten, gevraagd en ongevraagd. Leden van de Stichting VBOB hebben zitting in diverse provinciale overleg- en adviescommissies.

Organisatie
Stichting VBOB is een open samenwerkingsverband. Iedere Brabantse seniorenorganisatie die het eens is met onze doelstellingen, kan zich bij de Stichting VBOB aansluiten.

De aangesloten organisaties bepalen samen waar, wanneer en op welke manier de Stichting VBOB zich inzet. Op die terreinen speelt Stichting VBOB een voortrekkersrol.

Sinds 2001 is de VBOB een stichting, met een onafhankelijk voorzitter. Stichting VBOB krijgt subsidie van de provincie Noord-Brabant voor projecten die ze uitvoert voor alle oudere inwoners van Noord-Brabant.

Contact

Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant
T.a.v. secretariaat
Bezoekadres
Albert Luthulilaan 10
5231 HV ‘s-Hertogenbosch
Postadres
Postbus 3240
5203 DE ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)73 747 00 61

info@vbob.nl

E-mail het secretariaat